Inne działy

 

Element XSLT <xsl:template>

 

Arkusz stylów XSL składa się z jednego lub więcej zestawu reguł, które nazywane są szablonami.

Szablon zawiera reguły, które mają zastosowanie, gdy określony węzeł jest dopasowany.


 

Element <xsl:template>

Element <xsl:template> jest używany do tworzenia szablonów.

Atrybut match służy do kojarzenia szablonu z elementem XML. Atrybut match może również być wykorzystany do zdefiniowania szablonu dla całego dokumentu XML. Wartość atrybutu match jest wyrażeniem XPath (czyli match="/" oznacza  definicje dla całego dokumentu).

OK, spójrzmy na uproszczoną wersję pliku XSL z poprzedniego rozdziału:

Przykład

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2> Moja kolekcja CD </h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Tytuł</th>
   <th>Artysta</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>.</td>
   <td>.</td>
  </tr>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Wyjaśnienie przykładu

Ponieważ arkusza stylów XSL jest dokumentem XML, zawsze rozpoczyna się z deklaracji XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

Kolejny element, <xsl:stylesheet>, określa, że ten dokument jest dokumentem arkuszu stylu XSLT (wraz z numerem wersji i atrybutem przestrzeni nazw XSLT).

Element <xsl:template> definiuje szablon. Match="/" kojarzy atrybuty szablonu z głównym dokumentem źródłowym XML.

Ostatnie dwa wiersze definiują koniec szablonu i koniec arkusza stylów.

Rezultat tego przykładu był trochę rozczarowujący, ponieważ żadne dane nie zostały skopiowane z dokumentu XML . W następnym rozdziale dowiesz się, jak korzystać z elementu <xsl:value-of>, aby wybrać wartości z elementów XML.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.