Inne działy

 

Element XSLT <xsl:value-of>

 

Element <xsl:value-of> jest używany do wyodrębnienia zawartości wybranego węzła.


 

Element <xsl:value-of>

 

Element <xsl:value-of> może wyodrębnić wartość elementu XML i dodać go do strumienia wyjściowego przekształcenia:

 

Przykład

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2> Moja kolekcja CD </h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Tytuł</th>
   <th>Artysta</th>
  </tr>
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="catalog/cd/tytuł"/></td>
   <td><xsl:value-of select="catalog/cd/artysta"/></td>
  </tr>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Przykład wyjaśnienie

Uwaga: Wybrany atrybut, w przykładzie powyżej, zawiera wyrażenie XPath. Wyrażenie XPath działa jak nawigacja systemu plików, ukośnik (/) wybiera podkatalogi.

Wynik z powyższego przykładu był trochę rozczarowujący, tylko jedna linia danych została skopiowana z dokumentu XML do dokumentu wyjściowego. W następnym rozdziale dowiesz się, jak korzystać z elementu <xsl:for-each> pętli elementów XML i wyświetlić wszystkie rekordy.

 

Zobacz nasze wszystkie kursy

WWW


HTML
HTML - Znaczniki
CSS - Tutorial
CSS - Selektory
PHP
JavaScript

XML

XSLT

Bazy danych


SQL
SQLite
MySQL
PostgreSQL

 

 

Programowanie


C
C++
C#
Java
VisualBasic
Python

Linux


Podstawy Linuxa
Bash
Linuks artykuły

Windows


Excel funkcje
Windows wskazówki
Outlook

Pozotałe działy


Programy
Rozrywka

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.